അൻശിദ റസാക്ക്

നടക്കാൻ വയ്യനിക്ക് ഇനിയധികദൂരം ഒരു കൈതാങ്ങ് പ്ലീസ്...

ആരിഫ് അബ്ദുൽറസാക്ക്

വരും കാലം എനിക്കുമാവണം നിങ്ങളെപ്പോലെ വലിയവൻ.. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർച്ചയിലേക്ക്!!.

അൻശിദ റസാക്ക്

എന്നെകണ്ടിട്ടെന്ത് തോന്നുന്നു.. ചിരിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്കെന്നോട്.വെറുതയല്ല, ആയുസ്സിന്നൊരു ഭലമായ്.

പൊന്നൂസ്

തിരിഞ്ഞ് നോക്കണം എല്ലായ് പോയും എങ്കിലറിയാം ഒരു പാട് ന്യൂനതകൾ....

കുഞ്ഞിക്കവിതകൾ

ഞങ്ങളാരാ മക്കൾ, കൊതി തോന്നുന്നോ നിങ്ങൾക്കും പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ ഈ ചെറു പ്രയത്തിലേക്ക്...

സമയത്തിന്റെ വില


അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ കേവല സുരക്ഷക്കായി ഇന്ത്യ ചെലവഴിച്ചത് ആറുകോടി രൂപ ! ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 1.8 കോടി. സമയത്തിനെന്തൊരു വില ? ഒരു വര്‍ഷം കൂടി നമ്മില്‍ നിന്നും മായുന്നു. അല്ല മരണത്തിലേക്ക് നാം ഒരു വര്‍ഷം കൂടി അടുത്തു.പോയവര്‍ഷത്തിലെ നഷ്ടങ്ങള്‍ നാം കണക്കുകൂട്ടി.ലാഭമോര്‍ത്തു നാം ഊറി ചിരിച്ചു.ഈ വര്‍ഷം പുതിയ പ്ളാനുകള്‍ ,തീരുമാനങ്ങള്‍ എല്ലാം നല്ലതിന്നു തന്നെ പക്ഷെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള കവാടം മലര്‍ക്കെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് .ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ഇനിയും പാട് ഓടണം ചുമരിലെ സമയ സൂചിയിലേക്ക് അല്പ സമയം നോക്കി ഇരുന്നു നോക്കൂ.... ? ഒരു വിലയുമില്ല അല്ലേ...? സമയത്തിന് വില കല്പ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വരാനിരിക്കുന്നു.